Korekta — Redakcja — Skład książek — Grafika


Na koszt usługi korekty-redakcji wpływa wyłącznie liczba znaków ze spacjami, a nie stopień trudności tekstu
czy liczba wprowadzonych poprawek.

NIE PRZYJMUJĘ korekty i składów wierszy, składów bajek oraz składów bez mojej korekty

Nie wyróżniam dwóch zakresów pracy wycenianych osobno. KOREKTA i REDAKCJA jest to USŁUGA ŁĄCZNA. Obejmuje ona sprawdzenie tekstu pod względem zarówno językowym (ortografia, gramatyka, interpunkcja), leksykalno-stylistycznym (weryfikacja logiczna, treściowa i językowa), jak i merytorycznym.
Krótko mówiąc, tekst ma się płynnie czytać i powinien być poprawny pod względem merytorycznym.

Cena usługi KOREKTY/REDAKCJI jednokrotnej obejmuje poprawianie błędów w trybie zaznaczania zmian przeze mnie, a także drugą korektę z wydruku przez drugą osobę jako BONUS. Są to więc dwie korekty na pełnym tekście w cenie korekty/redakcji jednokrotnej.
Jeżeli Zamawiający po mojej korekcie wprowadzi jeszcze jakieś swoje uzupełnienia w trybie śledzenia zmian, przeglądam te fragmenty
i w razie potrzeby dokonuję zmian, ale to już głównie w zakresie ortografii i interpunkcji.
Zamawiający może dysponować ostateczną wersją po korekcie wg własnego uznania.

Cena czynności SKŁADU obejmuje wyłącznie czynności przygotowania projektu układu graficznego wnętrza książki, propozycję stylu nagłówków i tekstu prostego, a także same czynności składu komputerowego w programie InDesign CC wg zaakceptowanego projektu. Skład odbywa się na ostatecznej wersji tekstu w Wordzie zaakceptowanej przez Zamawiającego.
NIE UDOSTĘPNIAM składu z ilustracjami w pliku otwartym.

Podane poniżej ceny są cenami NETTO

Pracuję na umowę o dzieło wg kat. podatkowej 20% kosztów uzyskania przychodu (kwoty wolnej od podatku).
Jeśli jest to z mojej strony projekt graficzny autorski z wykorzystaniem ilustracji moich (licencjonowanych) lub dostarczonych przez autora publikacji, w przypadku firm mogę podpisać umowę o prawie autorskim, tj. wg kat. podatkowej 50% kosztów uzyskania przychodu (kwoty wolnej od podatku). Wzory umów mam przygotowane.

USŁUGACENA NETTO (zł)
Korekta / redakcja jednokrotna
kolejno przeprowadzone korekty w cenie wielokrotności korekty jednokrotnej
160,00 *,
czyli 7,21 zł netto / str. maszynopisu
standardowego (1800 znaków)
Korekta / redakcja bardzo trudnego tekstu,
z licznymi błędami
dwukrotna korekta / redakcja
cena ustalana indywidualnie
Skład prostej książki (beletrystyka, czyli tylko zwykły tekst)60,00 **
Skład książki z niewielkimi utrudnieniami,
zawierającej niewielką liczbę ilustracji, żywą paginę,
niewielką liczbę wypunktowań itp.
70,00 **
Skład książki skomplikowanej,
zawierającej niewielką liczbę ilustracji; żywą paginę, przypisy,
wypunktowania, tabele, wzory, diagramy
120,00 **
Skład publikacji z fotografiami (podręczniki, albumy, monografie)
do sporządzenia wyceny przyjmuję łączną liczbę stron publikacji;
nie wydzielam: osobne wyliczenie dla stron z ilustracjami,
a osobne dla stron ze zwykłym tekstem,
bo w celu umieszczenia we właściwym kontekście ilustracji, trzeba stale
pracować z obszernymi fragmentami tekstu "przed" i "po"
50-70/ str.
wybór ceny z "widełek" po zapoznaniu się
z materiałami dostarczonymi przez autora
Projekt okładki300-1000
Skład publikacji z tekstem anglojęzycznym wg składu wersji polskiej;
nie jestem tłumaczem
160 **
Podane ceny składu z dodatkowymi elementami graficznymi obowiązują
w tej wysokości, jeśli dostarczone zostaną pliki w gotowej postaci,
nie wymagającej obróbki. Udzielam, oczywiście, wskazówek co do parametrów
fotografii przeznaczonej do druku
.
Dopuszczam wykonanie w ramach ustalonej ceny niewielkiej edycji zdjęć,
z uwagi na moje wieloletnie doświadczenie praktyczne w zamienianiu
projektów komputerowych na bardzo dobrej jakości wydruki w drukarni.
Obejmuje to: ustawienie rozmiaru, rozdzielczości i trybu pracy;
prostą obróbkę, by fotografia została wydrukowana prawidłowo,
typu zmiana jasności i kontrastu, zamiana na tryb CMYK w moich ustawieniach
w Adobe Photoshop CC.

Uwaga!
Dodatkowe usługi graficzne: Mogę usuwać kurz, plamy i rysy z fotografii,
prostować je; mogę rysować diagramy w Corelu X6,
a także, jeśli to możliwe, zamieniać bitmapy na rysunki wektorowe.
Mogę wykorzystywać fotografie i rysunki wektorowe z płatnego serwisu
Depositphotos, gdzie często wykupuję abonament.
wymaga to odrębnej wyceny nie ujętej
w cenniku

* za arkusz wydawniczy, tj. 40 000 znaków ze spacjami prozy, 700 linijek poezji;
** za arkusz drukarski, tj. 16 stron publikacji A5, B5; 8 stron publikacji A4, B4; dla publikacji w formacie A6, B6
także przyjmuję do obliczeń 16 stron, bo stosuje się w niej dużo mniejszy stopień pisma,
więc liczba stron takiej książki nie jest drastycznie różna od liczby stron porównywalnej publikacji A5, B5;

Kiedyś zetknęłam się z problemem, że autor, z którym przystępuję do współpracy, nie rozumie, co to znaczy wydać książkę :-(

Kiedyś zetknęłam się z problemem, że autor, z którym przystępuję do współpracy, nie rozumie,
co to znaczy wydać książkę :-(

Wydać, krótko mówiąc, to zadbać o pulę numerów ISBN (International Standard Book Number), przygotować wersję do druku i zająć się sprzedażą.

Następny problem :-(
Ale jak się przygotowuje książkę do druku czy w wersji elektronicznej?

Jeśli twoim celem jest tylko publikacja w wersji elektronicznej, tzw. ebook, to po kolei musisz przejść przez następujące etapy:
- zrobić korektę tekstu i uzgodnić jego ostateczną postać,
- zrobić skład publikacji w programie do tego celu przeznaczonym, np. InDesign,
- nadać numer ISBN,
- wysłać na serwer pdf-a i miniaturę okładki + większy obrazek do wygodnego oglądania,
- umieścić okładkę i informację o możliwości zakupu książki w okienku księgarni internetowej z podpiętym systemem
     płatności
- i… zająć się marketingiem, aby klienci dowiedzieli się o możliwości zakupu :-)

Nie ma możliwości zamiany etapów miejscami, czyli zamiast korekta - skład,
wykonanie sekwencji skład - korekta.
Przygotowanie tekstu w określonym formacie strony i uzgodnionym fontem odbywa się na tekście poprawnym, OSTATECZNEJ JEGO WERSJI.

Jeśli została zaplanowana także publikacja w wersji książkowej, a nie tylko elektronicznej, to pozostaje jeszcze etap druku
przed umieszczeniem okładki w księgarni i podpięciem tego pod system płatności.

A potem już tylko pakowanie tych pachnących egzemplarzy zadowolonym czytelnikom, którzy podali swoje dane
i sięgnęli po portfel :-)

I tyle:-)